I'r mynydd a'r mannau anghysbell...
llanfrothenacroesor.org

Y Gymuned

Saif Croesor, Rhyd a darn o Lanfrothen o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, parc sy’n cynnig golygfeydd syfrdanol a thirwedd sydd nid yn unig yn newid gyda’r tymhorau ond o ardal i ardal. Dyma amgylchfyd sy’n cynnig y Waw Ffactor!

Tri phentref gwledig ydynt yn creu siâp triongl a ffordd y B4410 yn waelod iddo, mewn ardal amaethyddol ynghanol Eryri. Prif ddiwydiant yr ardal ydi ffermio ond mae busnesau bach lleol, mentrau lleol, crefftwyr ac artistiaid ac wrth gwrs twristiaeth yn gyfraniad pwysig ac anhepgorol i economi'r ardal. Mae gan y tri phentref eu stori eu hunain i’w dweud ond maent hefyd yn cefnogi ei gilydd pan fo’r angen. Cliciwch yma am fwy o hanes yr ardal.

Llanfrothen ydi canolbwynt y gymuned gan mai yno mae’r ysgol, y siop a’r dafarn. Mae poblogaeth y tri phentref o gwmpas 1000 gyda 75% i 80% yn siarad Cymraeg.

Nid pentrefi cysglyd llorweddol mohonynt o gwbl - mae’r dirwedd yn unig yn nacau i hynny ddigwydd! Maent yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau ar sawl lefel yn bell o brysurdeb y mannau poblog. Mae yma fynyddoedd ac afonydd i’w chwilota, llwybrau a llechweddi i’w cerdded neu i’w beicio. Mae paneidiau o de a choffi i’w hyfed a bwyd a chwrw a gwin i’w blasu a thirlun a golygfeydd eithriadol ynghyd â bywyd gwyllt diddorol i’w darganfod a’u gwerthfawrogi. Cliciwch yma am bethau i'w gwneud.

 

Map y Teithiau


 

Gweld Teithiau Llanfrothen mewn map mwy

 

Teithiau Cerdded

Taith 1 - Garreg, Mosaig a Mwy

Taith 2 - Hen Blwyf Llanfrothen

Taith 3 - Gwenllian a'r Wern

Taith 4 - Y Llenor a'r Llechen

Cysylltu


☎ 07957 513227
cyngorllanfrothen@gmail.com

 

Bookmark and Share