"i'r mynydd a'r mannau anghysbell" Thomas Richards, Y Wern 1948
llanfrothenacroesor.org

Atyniadau Lleol

Eglwys Sant Brothen
friendsoffriendlesschurches.org.uk/church/st-brothens-llanfrothen-gwynedd/

Gerddi, caffi ac oriel Plas Brondanw
www.plasbrondanw.com/
www.orielbrondanw.org/

Oriel Caffi Croesor
www.orielcafficroesoratcnicht.co.uk/

Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife (BGGW)
www.glaslynwildlife.co.uk/cy/

Rheilffyrdd Ffestiniog ac Ucheldir Cymru
www.festrail.co.uk/

Map y Teithiau


 

Gweld Teithiau Llanfrothen mewn map mwy

 

Teithiau Cerdded

Taith 1 - Garreg, Mosaig a Mwy

Taith 2 - Hen Blwyf Llanfrothen

Taith 3 - Gwenllian a'r Wern

Taith 4 - Y Llenor a'r Llechen

Cysylltu


☎ 07957 513227
cyngorllanfrothen@gmail.com

 

Bookmark and Share