I'r mynydd a'r mannau anghysbell...
llanfrothenacroesor.org

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Cludiant

Bws
Siop y Pentref Llanfrothen
Amserlen: www.gwynedd.gov.uk

Tren
Penrhyndeudraeth
www.arrivatrainswales.co.uk
www.traveline-cymru.info

Llwybr beic
Llwybr 82 Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol
www.sustrans.org.uk/wales

Tacsi
B&M, Penrhyndeudraeth
☎ 01766 770851 / 07786234202

Cyffredinol: Ysbyty Gwynedd, Bangor 01248 384384
Mân Anafiadau: Ysbyty Alltwen, Tremadog 01566 510010
Meddygfa: Bron Meirion, Penrhyndeudraeth 01766 771955

Porthmadog 0300 330 0101

Beddgelert 01766 890615
Porthmadog 01766 512981

Penrhyndeudraeth
www.eryri-npa.gov.uk
☎ 01766 770274
parc@eryri-npa.gov.uk

www.gwynedd.gov.uk
☎ Canolfan Gyswllt Galw Gwynedd 01766 771000

 

Map y Teithiau


 

Gweld Teithiau Llanfrothen mewn map mwy

 

Teithiau Cerdded

Taith 1 - Garreg, Mosaig a Mwy

Taith 2 - Hen Blwyf Llanfrothen

Taith 3 - Gwenllian a'r Wern

Taith 4 - Y Llenor a'r Llechen

Cysylltu


☎ 07957 513227
cyngorllanfrothen@gmail.com

 

Bookmark and Share