"i'r mynydd a'r mannau anghysbell" Thomas Richards, Y Wern 1948
llanfrothenacroesor.org

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Bws
www.traveline.cymru
 
Trên
Penrhyndeudraeth
www.traveline-cymru.info

 

Llwybr beic
Llwybr 82 Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol
www.sustrans.org.uk/wales

 

Tacsi
Ralio Rownd 07950 176 551
B&M Taxis 07786 234 202

Uned Gofal Brys: Ysbyty Gwynedd, Bangor 01248 384384
Mân Anafiadau: Ysbyty Alltwen, Tremadog 01566 510010

 

Map y Teithiau


 

Gweld Teithiau Llanfrothen mewn map mwy

 

Teithiau Cerdded

Taith 1 - Garreg, Mosaig a Mwy

Taith 2 - Hen Blwyf Llanfrothen

Taith 3 - Gwenllian a'r Wern

Taith 4 - Y Llenor a'r Llechen

Cysylltu


☎ 07957 513227
cyngorllanfrothen@gmail.com

 

Bookmark and Share