I'r mynydd a'r mannau anghysbell...
llanfrothenacroesor.org

Llefydd i fwyta

Siop a Chaffi Y Garreg, Llanfrothen, LL48 6AQ
Caffi efo bwyd ffres a chynnyrch lleol.
Cynnyrch lleol, becws, llaeth, cigydd, wyau a delicatessan, ochr yn ochr â'r nwyddau storfa hanfodol.

Oriau agor:
Llun i Sadwrn: 08:00-18:00
Sul: 08:00-16:00
☎ 01766 770094

 

Postcard from... Wales (Saesneg yn unig) By Jan Morris
There are several remarkable things about the village of Llanfrothen, on the edge of the Snowdon mountains in Gwynedd...Click here to read the entire article on the Financial Times website

Y Brondanw Arms neu ‘Y Ring’
Adeilad fu unwaith yn llys ynadon, fferm, a man gorffwys i’r porthmyn
Tafarn a bwyty poblogaidd sy’n cynnig awyrgylch gynnes a chroesawgar
Bwyd da traddodiadol yn y dydd a bwydlen a’la carte gyda’r nos
Digonedd o le parcio, gardd ardderchog ar gyfer bwyta tu allan a lle chwarae mawr i blant
☎ 01766 770555
Ewch i’r dudalen ‘Atgofion’ am atgofion David Calderwood o’r Ring yn y Chwe Degau (Saesneg yn unig)

Plas Brondanw
Gerddi bendigedig, caffi a siop grefftau
Oriau agor: 10 yb – 4.30 yh
www.brondanw.org
☎ 01766 772772

 

Map y Teithiau


 

Gweld Teithiau Llanfrothen mewn map mwy

 

Teithiau Cerdded

Taith 1 - Garreg, Mosaig a Mwy

Taith 2 - Hen Blwyf Llanfrothen

Taith 3 - Gwenllian a'r Wern

Taith 4 - Y Llenor a'r Llechen

Cysylltu


☎ 07957 513227
cyngorllanfrothen@gmail.com

 

Bookmark and Share