"i'r mynydd a'r mannau anghysbell" Thomas Richards, Y Wern 1948
llanfrothenacroesor.org

Cyfeillion Croesor

Sefydlwyd Cyfeillion Croesor yn1998 fel mudiad cydweithredol i wella diwylliant, economi ac amgylchfyd Cwm Croesor. Dechreuwyd trwy wneud cae chwarae a gwella'r pwll nofio. Yn 2000 agorwyd siop pethau ail law, Siop Mela ym Mhenrhyndeudraeth, er mwyn codi arian at achosion da lleol ac i gefnogi’r mudiad. Yn 2001 prynwyd adeiladau fferm Bryn Gelynnen er mwyn eu haddasu at ddefnydd y gymuned. Erbyn 2007 roedd Caffi Croesor a’r toiledau wedi eu hagor ac ymhellach ymlaen yn 2008 agorwyd oriel yn y caffi.

Bu’r Cyfeillion yn cydweithio gyda Manweb, Pŵer Cenedlaethol a Stad Brondanw i gladdu gwifrau o dan y ddaear er mwyn harddu’r amgylchfyd.

 

Map y Teithiau


 

Gweld Teithiau Llanfrothen mewn map mwy

 

Teithiau Cerdded

Taith 1 - Garreg, Mosaig a Mwy

Taith 2 - Hen Blwyf Llanfrothen

Taith 3 - Gwenllian a'r Wern

Taith 4 - Y Llenor a'r Llechen

Cysylltu


☎ 07957 513227
cyngorllanfrothen@gmail.com

 

Bookmark and Share