"i'r mynydd a'r mannau anghysbell" Thomas Richards, Y Wern 1948
llanfrothenacroesor.org

Cyngor Cymuned Llanfrothen

Rhaglen Cyfarfod Blynyddol 2021 a cyfarfod 15 Tachwedd 2021

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Medi 6ed 2021

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 5ed 2021

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mai 10fed 2021

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mawrth 29ain 2021

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mawrth 1af 2021

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Chwefror 2021

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Ionawr 2021

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Rhagfyr 2020

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2020

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Hydref 2020

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Medi 2020 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 2020 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mehefin (29ain) 2020 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mehefin (1af) 2020 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mai 2020 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mawrth 2020 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Chwefror 2020 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Ionawr 2020 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2019 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mawrth 2019 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Ionawr 2019 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2018 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Medi 2018 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mehefin 2018 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mai 2018 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mawrth 2018 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Ionawr 2018 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2017 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Medi 2017 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 2017 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Ionawr 2017 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2016 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Medi 2016 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mehefin 2016 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mai 2016 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mawrth 29ain 2021

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Marwth 1af 2021

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Chwefror 2021

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ionawr 2021

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Rhagfyr 2020

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2020

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Hydref 2020

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Medi 14eg 2020 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Medi 7ed 2020 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 2020 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mehefin 1af 2020 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mai 2020 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mawrth 2020 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Chwefror 2020 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ionawr 2020 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2019 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Medi 2019 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 25ain 2019 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 1af 2019 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mehefin 2019 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mai 2019 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mawrth 2019 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ionawr 2019 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2018 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Medi 2018 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mehefin 2018 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mai 2018 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mawrth 2018 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Rhagfyr 2017 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2017 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Medi 2017 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 2017 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mai 2017 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ionawr 2017 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2016 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mehefin 2016 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mai 2016 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mawrth 2016 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ionawr 2016 - cliciwch yma

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021

Ffurflen Flynyddol 2020-2021

 

Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer hawliau etholwyr
Cyngor Llanfrothen - Y flwyddyn sy'n diweddu 31 Mawrth 2021

 

Cymeradwyo Cyfrifon Blynyddol 2019-20

 

Taliadau i Aelodau

Taliadau i aelodau 2020-2021

 

Archwiliadau

Rhybydd o ganlyniad archwiliad 31/03/20

Rhybydd o ganlyniad archwiliad 31/03/19

 

Cyfarfod Blynyddol 2020

Rhybudd o Gyfarfod Blynyddol - 02/11/20

 

Seddi Gwag

Ail-hysbysiad Rhybudd Cyfethol Aelod - 16/09/20

Sedd wag achlysurol - 13/07/2020

 

Swydd Prentis Gerddi Plas Brondanw

Garddwr Cynorthwyol

 

Apprenticeship Plas Brondanw Gardens

Assistant Gardener

 

Rhodfa Castanwydd Y Meirch yng Ngerddi Plas Brondanw

Horse Chestnut Avenue at Plas Brondanw Gardens

 

Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr
Cyngor Llanfrothen - Y flwyddyn sy'n diweddu 31 Mawrth 2020
Cyngor Llanfrothen - Y flwyddyn sy'n diweddu 31 Mawrth 2019

 

Cofrestr Buddiannau Aelodau

Dafydd Watts

Glyn Griffiths

Llio Glyn Griffiths

Nia Povey

Richard Jones

 

Ffurflenni Flynyddol

Ffurflen Flynyddol 2020-2021

Datganiad Cyfrifyddu 2019-2020

Datganiad Cyfrifyddu 2018-2019

Hysbysiad Diwedd Archwiliad 2017-2018

Ffurflen Flynyddol 2019-2020

Adroddiad Materion yn Codi 2019-2020

Ffurflen Flynyddol 2017-2018

Ffurflen Flynyddol 2016-2017

 

Dogfennau Llywodraethol

Cod Ymddygiad 2016

Cod Ymddygiad 2008

Cofrestr Asedau Mehefin 2019

Asesiad Risg Gorffennaf 2019

Rheolau Sefydlog

Rheoliadau Arianol

 

 

 

Cyfrifon 2016

Bob blwyddyn caiff ffurflen flynyddol y corff ei harchwilio gan archwilydd ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru ac mae gan unrhyw berson sydd รข diddordeb y cyfle i edrych arni - cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Cysylltu

Y Clerc
Huw Rowlands
Y Goeden Eirin, Dolydd, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7EF
☎ 07957 513227
Cynghorwr
Glyn Griffiths
Bodlondeb, Rhyd LL48 6ST
glyn.rhyd@gmail.com
☎ 01766 770640
Cynghorwr
Eleri Owen
3 BrynHyfryd,
Croesor, Gywnedd LL48 6SS
eleriowen64@gmail.com
Cynghorwr
Dafydd Watts
15 Garreg Frech, Llanfrothen LL48 6BZ
dafyddamair@btinternet.com
☎ 01766 771382
Cynghorwr
Llio Glyn
4 Tan Lan, Llanfrothen LL48 6SG
llioglyn@hotmail.com
☎ 01766 770175
Cynghorwr
Elin Jones
Cefn Cyffin, Llanfrothen LL48 6LX
elinjones@yahoo.co.uk
☎ 01766 771676
Cynghorwr
Richard Jones
Dinas, Llanfrothen LL48 6LZ
richarddinas@btinternet.com
Cynghorwr
Nia Povey
Bronallt, Llanfrothen LL48 6DY
niapov@gmail.com
☎ 01766 771120
Cynghorwr
Dion Roberts
5 Garreg Frech, Llanfrothen LL48 6BZ
Dion.Roberts@eryri.llyw.cymru
☎ 07800 601621

 

 

Map y Teithiau


 

Gweld Teithiau Llanfrothen mewn map mwy

 

Teithiau Cerdded

Taith 1 - Garreg, Mosaig a Mwy

Taith 2 - Hen Blwyf Llanfrothen

Taith 3 - Gwenllian a'r Wern

Taith 4 - Y Llenor a'r Llechen

Cysylltu


☎ 07957 513227
cyngorllanfrothen@gmail.com

 

Bookmark and Share