"i'r mynydd a'r mannau anghysbell" Thomas Richards, Y Wern 1948
llanfrothenacroesor.org

Cyngor Cymuned Llanfrothen

Rhaglen Cyfarfod y Cyngor Medi 2023

Rhaglen Cyfarfod y Cyngor Mehefin 2023

Rhaglen Cyfarfod Blynyddol y Cyngor Mai 2il 2023

Rhaglen Cyfarfod y Cyngor Mawrth 2023

Rhaglen Cyfarfod y Cyngor Ionawr 2023

Rhaglen Cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2022

Rhaglen Cyfarfod y Cyngor Medi 2022

Rhaglen Cyfarfod y Cyngor Mehefin 2022

Rhaglen Cyfarfod y Cyngor Mai 2022

Rhaglen Cyfarfod y Cyngor Mawrth 2022

Rhaglen Cyfarfod y Cyngor Ionawr 2022

Rhaglen Cyfarfod Blynyddol 2021 a cyfarfod 15 Tachwedd 2021

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Medi 6ed 2021

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 5ed 2021

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mai 10fed 2021

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mawrth 29ain 2021

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mawrth 1af 2021

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Chwefror 2021

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Ionawr 2021

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Rhagfyr 2020

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2020

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Hydref 2020

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Medi 2020 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 2020 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mehefin (29ain) 2020 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mehefin (1af) 2020 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mai 2020 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mawrth 2020 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Chwefror 2020 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Ionawr 2020 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2019 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mawrth 2019 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Ionawr 2019 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2018 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Medi 2018 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mehefin 2018 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mai 2018 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mawrth 2018 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Ionawr 2018 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2017 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Medi 2017 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 2017 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Ionawr 2017 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2016 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Medi 2016 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mehefin 2016 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mai 2016 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mawrth 4ydd 2024

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ionawr 8fed 2024

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Tachwedd 6ed 2023

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Medi 11eg 2023

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mehefin 27ain 2023

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mai 2il 2023

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mawrth 6ed 2023

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ionawr 16eg 2023

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Tachwedd 24ain 2022

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Tachwedd 14eg 2022

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Tachwedd 7fed 2022

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Medi 2022

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mehefin 2022

 

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ebrill 25ain 2022

 

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mawrth 2022

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ionawr 2022

Cyfarfod Blynyddol Tachwedd 2021

Cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2021

Cofnodion Cyfarfod Cyhoeddus Anghenion Tai Hydref 2021

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Medi 2021

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 2021

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mehefin 28ain 2021

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mehefin 7fed2021

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mai 2021

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ebrill 2021

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mawrth 29ain 2021

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Marwth 1af 2021

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Chwefror 2021

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ionawr 2021

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Rhagfyr 2020

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2020

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Hydref 2020

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Medi 14eg 2020 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Medi 7ed 2020 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 2020 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mehefin 1af 2020 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mai 2020 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mawrth 2020 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Chwefror 2020 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ionawr 2020 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2019 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Medi 2019 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 25ain 2019 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 1af 2019 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mehefin 2019 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mai 2019 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mawrth 2019 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ionawr 2019 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2018 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Medi 2018 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mehefin 2018 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mai 2018 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mawrth 2018 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Rhagfyr 2017 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2017 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Medi 2017 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 2017 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mai 2017 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ionawr 2017 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2016 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mehefin 2016 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mai 2016 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mawrth 2016 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ionawr 2016 - cliciwch yma

Adroddiad Blynyddol Cyngor Cymuned Llanfrothen 2023/24

Ffurflen Flynyddol 2021-22

Rhybudd Cwblhau Archwiliad 2021-22

Rhybudd Cwblhau Archwiliad 2022-23

Taliadau i Aelodau Cyngor Cymuned Llanfrothen 2022-23

Rhybudd Archwilio 2022-23

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021

Cymeradwyo Cyfrifon Blynyddol 2019-20

 

Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Blynyddol 2023/24

 

Taliadau i Aelodau

Taliadau i Aelodau 2020-2021

Taliadau i Aelodau 2021-2022

Taliadau i Aelodau 2022-2023

 

Archwiliadau

Rhybudd o ganlyniad archwiliad 31/03/20

Rhybudd o ganlyniad archwiliad 31/03/19

 

Cyfarfodydd Blynyddol

Rhybudd o Gyfarfod Blynyddol - 02/11/20

 

Seddi Gwag

Rhybudd Cyfethol - Mai 2022

Ail-hysbysiad Rhybudd Cyfethol Aelod - 16/09/20

Sedd wag achlysurol - 13/07/2020

 

Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

Cyngor Llanfrothen - Y flwyddyn sy'n diweddu 31 Mawrth 2022
Cyngor Llanfrothen - Y flwyddyn sy'n diweddu 31 Mawrth 2021
Cyngor Llanfrothen - Y flwyddyn sy'n diweddu 31 Mawrth 2020
Cyngor Llanfrothen - Y flwyddyn sy'n diweddu 31 Mawrth 2019

 

Cofrestr Buddiannau Aelodau

Glyn Griffiths

Nia Povey

Bethan Gritten

Sian Cwper

Elin Jones

Cenwyn ap Tomos

 

Ffurflenni Blynyddol a Datganiadau Cyfrifyddu

Ffurflen Flynyddol 2021-22

Ffurflen Flynyddol 2020-2021

Datganiad Cyfrifyddu 2019-2020

Datganiad Cyfrifyddu 2018-2019

Hysbysiad Diwedd Archwiliad 2017-2018

Ffurflen Flynyddol 2019-2020

Adroddiad Materion yn Codi 2019-2020

Ffurflen Flynyddol 2017-2018

Ffurflen Flynyddol 2016-2017

 

Dogfennau Llywodraethol

Côd Ymddygiad 2016

Cofrestr Asedau Mawrth 2022

Asesiad Risg Gorffennaf 2019

Rheolau Sefydlog

Rheolau Ariannol

Cynllun Hyfforddiant 2022-2027

 

Polisïau

Polisi Bioamrywiaeth

Polisïau eraill ar y dudalen Saesneg ar hyn o bryd

 

Cysylltu

Cynghorwr
Nia Povey (Cadeirydd)
Bronallt, Llanfrothen LL48 6DY
niapov@gmail.com
☎ 01766 771120
Cynghorwr
Elin Jones (Is-Gadeirydd)
Cefn Cyffin, Llanfrothen LL48 6LX
elinjones@yahoo.co.uk
☎ 01766 771676
Y Clerc
Huw Rowlands
Y Goeden Eirin, Dolydd, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7EF
☎ 07957 513227
Cynghorwr
Glyn Griffiths
Bodlondeb, Rhyd LL48 6ST
glyn.rhyd@gmail.com
☎ 01766 770640
Cynghorwr
Bethan Gritten
Traian, Llanfrothen, Gwynedd LL48 6SW
beth.gritten@gmail.com
Cynghorwr
Siân Cwper
Bryn Derw, Llanfrothen, Gwynedd LL48 6LX
☎ 01766 771463
Cynghorwr
Cen ap Tomos
Sycharth, Llanfrothen, Penrhyndeudraeth,
Gwynedd LL48 6DT
captomos@yahoo.com
☎ 01766 771578

 

 

Map y Teithiau


 

Gweld Teithiau Llanfrothen mewn map mwy

 

Teithiau Cerdded

Taith 1 - Garreg, Mosaig a Mwy

Taith 2 - Hen Blwyf Llanfrothen

Taith 3 - Gwenllian a'r Wern

Taith 4 - Y Llenor a'r Llechen

Cysylltu


☎ 07957 513227
cyngorllanfrothen@gmail.com

 

Bookmark and Share