I'r mynydd a'r mannau anghysbell...
llanfrothenacroesor.org

Cyngor Cymuned Llanfrothen

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mawrth 2019 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Ionawr 2019 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2018 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Medi 2018 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mehefin 2018 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mai 2018 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mawrth 2018 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Ionawr 2018 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2017 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Medi 2017 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 2017 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Ionawr 2017 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2016 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Medi 2016 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mehefin 2016 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mai 2016 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ionawr 2019 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2018 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Medi 2018 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mehefin 2018 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mai 2018 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mawrth 2018 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Rhagfyr 2017 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2017 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Medi 2017 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 2017 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mai 2017 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ionawr 2017 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2016 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mehefin 2016 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mai 2016 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mawrth 2016 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ionawr 2016 - cliciwch yma

Cyfrifon 2016

Bob blwyddyn caiff ffurflen flynyddol y corff ei harchwilio gan archwilydd ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru ac mae gan unrhyw berson sydd รข diddordeb y cyfle i edrych arni - cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Cysylltu

Y Clerc
Huw Rowlands
Y Goeden Eirin, Dolydd, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7EF
☎ 07957 513227
Cynghorwr
Glyn Griffiths
Bodlondeb, Rhyd LL48 6ST
glyn.rhyd@gmail.com
☎ 01766 770640
Cynghorwr
Rhydwen Roberts
Tanymarian, Rhyd LL48 6ST
☎ 01766 770406
Cynghorwr
Dafydd Watts
15 Garreg Frech, Llanfrothen LL48 6BZ
dafyddamair@btinternet.com
☎ 01766 771382
Cynghorwr
Llio Glyn
4 Tan Lan, Llanfrothen LL48 6SG
llioglyn@hotmail.com
☎ 01766 770175
Cynghorwr
Ifor Jones
Weirglodd Bach, Croesor LL48 6SS
☎ 01766 770524
Cynghorwr
Richard Jones
Dinas, Llanfrothen LL48 6LZ
richarddinas@btinternet.com
Cynghorwr
Nia Povey
Bronallt, Llanfrothen LL48 6DY
niapov@gmail.com
☎ 01766 771120
Cynghorwr
Nyfain Wynn
Penstep, Llanfrothen LL48 6SW
nyfainwynn@yahoo.com
☎ 01766 772987

 

 

Map y Teithiau


 

Gweld Teithiau Llanfrothen mewn map mwy

Teithiau Cerdded

Taith 1 - Garreg, Mosaig a Mwy

Taith 2 - Hen Blwyf Llanfrothen

Taith 3 - Gwenllian a'r Wern

Taith 4 - Y Llenor a'r Llechen

Cysylltu


☎ 01766 770882
ymholiad@llanfrothenacroesor.org

 

Bookmark and Share