"i'r mynydd a'r mannau anghysbell" Thomas Richards, Y Wern 1948
llanfrothenacroesor.org

Cyngor Cymuned Llanfrothen

Rhaglen Cyfarfod Blynyddol y Cyngor Mai 2il 2023

Rhaglen Cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2022

Rhaglen Cyfarfod y Cyngor Mehefin 2022

Rhaglen Cyfarfod y Cyngor Ionawr 2022

Rhaglen Cyfarfod Blynyddol 2021 a cyfarfod 15 Tachwedd 2021

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Medi 6ed 2021

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 5ed 2021

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mai 10fed 2021

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mawrth 29ain 2021

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mawrth 1af 2021

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Chwefror 2021

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Ionawr 2021

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Rhagfyr 2020

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2020

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Hydref 2020

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Medi 2020 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 2020 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mehefin (29ain) 2020 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mehefin (1af) 2020 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mai 2020 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mawrth 2020 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Chwefror 2020 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Ionawr 2020 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2019 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mawrth 2019 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Ionawr 2019 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2018 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Medi 2018 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mehefin 2018 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mai 2018 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mawrth 2018 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Ionawr 2018 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2017 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Medi 2017 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 2017 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Ionawr 2017 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2016 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Medi 2016 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mehefin 2016 - cliciwch yma

Rhaglen cyfarfod y Cyngor Mai 2016 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mawrth 6ed 2023

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ionawr 16eg 2023

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Tachwedd 24ain 2022

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Tachwedd 14eg 2022

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Tachwedd 7fed 2022

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Medi 2022

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mehefin 2022

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mawrth 2022

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ionawr 2022

Cyfarfod Blynyddol Tachwedd 2021

Cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2021

Cofnodion Cyfarfod Cyhoeddus Anghenion Tai Hydref 2021

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Medi 2021

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 2021

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mehefin 28ain 2021

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mehefin 7fed2021

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mai 2021

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ebrill 2021

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mawrth 29ain 2021

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Marwth 1af 2021

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Chwefror 2021

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ionawr 2021

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Rhagfyr 2020

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2020

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Hydref 2020

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Medi 14eg 2020 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Medi 7ed 2020 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 2020 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mehefin 1af 2020 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mai 2020 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mawrth 2020 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Chwefror 2020 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ionawr 2020 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2019 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Medi 2019 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 25ain 2019 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 1af 2019 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mehefin 2019 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mai 2019 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mawrth 2019 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ionawr 2019 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2018 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Medi 2018 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mehefin 2018 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mai 2018 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mawrth 2018 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Rhagfyr 2017 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2017 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Medi 2017 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 2017 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mai 2017 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ionawr 2017 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2016 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mehefin 2016 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mai 2016 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mawrth 2016 - cliciwch yma

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ionawr 2016 - cliciwch yma

 

Cysylltu

Cynghorwr
Nia Povey (Cadeirydd)
Bronallt, Llanfrothen LL48 6DY
niapov@gmail.com
☎ 01766 771120
Cynghorwr
Elin Jones (Is-Gadeirydd)
Cefn Cyffin, Llanfrothen LL48 6LX
elinjones@yahoo.co.uk
☎ 01766 771676
Y Clerc
Huw Rowlands
Y Goeden Eirin, Dolydd, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7EF
☎ 07957 513227
Cynghorwr
Glyn Griffiths
Bodlondeb, Rhyd LL48 6ST
glyn.rhyd@gmail.com
☎ 01766 770640
Cynghorwr
Bethan Gritten
Traian, Llanfrothen, Gwynedd LL48 6SW
beth.gritten@gmail.com
Cynghorwr
Siân Cwper
Bryn Derw, Llanfrothen, Gwynedd LL48 6LX
☎ 01766 771463
Cynghorwr
Cen ap Tomos
Sycharth, Llanfrothen, Penrhyndeudraeth,
Gwynedd LL48 6DT
captomos@yahoo.com
☎ 01766 771578

 

 

Map y Teithiau


 

Gweld Teithiau Llanfrothen mewn map mwy

 

Teithiau Cerdded

Taith 1 - Garreg, Mosaig a Mwy

Taith 2 - Hen Blwyf Llanfrothen

Taith 3 - Gwenllian a'r Wern

Taith 4 - Y Llenor a'r Llechen

Cysylltu


☎ 07957 513227
cyngorllanfrothen@gmail.com

 

Bookmark and Share