I'r mynydd a'r mannau anghysbell...
llanfrothenacroesor.org

Ysgol y Garreg

Ysgol y Garreg

Ysgol gynradd fechan yw Ysgol y Garreg, ond mae’n ysgol unigryw! Mae yma 20 o ddisgyblion brwdfrydig ac arbennig o oedran 3 i 11. Rhoir bri ar gynnig yr addysg orau bosib i’r holl ddisgyblion, gan ddefnyddio’r ardal leol i gefnogi hyn, ac i ddatblygu eu hymdeimlad o fod yn aelodau gwerthfawr o’r gymuned glos sydd yma.

Caiff y disgyblion gyfleon cyson i gymryd rhan mewn ystod eang o wahanol weithgareddau — yn y pentref ei hun ac yn ehangach. Fe awn allan i’r gymuned yn aml (gwaith maes Daearyddiaeth, Hanes, prosiectau mentergarwch a.y.y.b.), a gwahoddir y gymuned yn gyson i’r ysgol i weld y disgyblion a’u gwaith (gwasanaethau Diolchgarwch, y Nadolig, Amgueddfa a.y.y.b.).

Cyfrenir popeth tuag at ddatblygu plant ac oedolion y dyfodol yn y gymuned hon.

Cysylltu
Pennaeth: Mrs Sian Williams
Cyfeiriad: Ysgol Y Garreg, Llanfrothen LL48 6LJ
☎ 01766 770727
pennaeth@garreg.gwynedd

Map y Teithiau


 

Gweld Teithiau Llanfrothen mewn map mwy

 

Teithiau Cerdded

Taith 1 - Garreg, Mosaig a Mwy

Taith 2 - Hen Blwyf Llanfrothen

Taith 3 - Gwenllian a'r Wern

Taith 4 - Y Llenor a'r Llechen

Cysylltu


☎ 07957 513227
cyngorllanfrothen@gmail.com

 

Bookmark and Share