I'r mynydd a'r mannau anghysbell...
llanfrothenacroesor.org

Menter Llanfrothen

Sefydlwyd Menter Llanfrothen Cyf. ym 1994 fel menter gymunedol i sicrhau dyfodol Siop y Pentref. Pwyllgor o wirfoddolwyr sy’n rheoli’r fenter ac fe’u hetholir yn y Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol.

Os hoffech ymaelodi â Menter Llanfrothen Cyf. cysylltwch â Glyn Griffiths 01766 770640.

Mae tri busnes lleol yn rhentu’r adeilad:

  • Siop y Pentref, Caffi a Deli
  • Eden [salon iechyd a harddwch]
  • Solar Blinds

Map y Teithiau


 

Gweld Teithiau Llanfrothen mewn map mwy

Teithiau Cerdded

Taith 1 - Garreg, Mosaig a Mwy

Taith 2 - Hen Blwyf Llanfrothen

Taith 3 - Gwenllian a'r Wern

Taith 4 - Y Llenor a'r Llechen

Cysylltu


☎ 01766 770882
ymholiad@llanfrothenacroesor.org

 

Bookmark and Share