"i'r mynydd a'r mannau anghysbell" Thomas Richards, Y Wern 1948
llanfrothenacroesor.org

Menter Llanfrothen Cyf.

Sefydlwyd y fenter gymunedol yn 1994 er mwyn sicrhau dyfodol siop y pentref. Pwyllgor o wirfoddolwyr sy’n rheoli’r fenter ac fe’u hetholir yn y Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol.

Os hoffech ymaelodi â Menter Llanfrothen Cyf. cysylltwch â Glyn Griffiths 01766 770640

Mae’r adeilad ar osod i Cegin a Siop Y Garreg.

Map y Teithiau


 

Gweld Teithiau Llanfrothen mewn map mwy

 

Teithiau Cerdded

Taith 1 - Garreg, Mosaig a Mwy

Taith 2 - Hen Blwyf Llanfrothen

Taith 3 - Gwenllian a'r Wern

Taith 4 - Y Llenor a'r Llechen

Cysylltu


☎ 07957 513227
cyngorllanfrothen@gmail.com

 

Bookmark and Share