"i'r mynydd a'r mannau anghysbell" Thomas Richards, Y Wern 1948
llanfrothenacroesor.org

Newyddion

CYNGOR CYMUNED LLANFROTHEN - Cyfarfod Blynyddol nos Lun 15 Tachwedd 2021

Cynhelir cyfarfod blynyddol Cyngor Cymuned Llanfrothen, nos Lun, 15 Tachwedd 2021, am 7:30 yr hwyr.

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal ar-lein drwy gyfrwng Microsoft Teams.

Mae croeso i unrhyw un ymuno ar-lein drwy adael i ’r Clerc wybod erbyn 14 Tachwedd 2021 er mwyn medru gwneud y trefniadau priodol.

Ebost: Cyngorllanfrothen@gmail.com
Ffon: 07957 513227

 


 

CYFARFOD ANGHENION TAI LLANFROTHEN

Mae ADRA yn ystyried datblygiad tai ar salfe ger Garreg Frech, Llanfrothen.  Y cynnig presennol yw 8 uned, sydd wedi ei ostwng o 10 uned, gan fod ADRA yn meddwl fod hyn yn gweddu'n well gyda’r anghenion lleol. O fewn hyn, y cymysgedd tai fel y mae ar hyn o bryd yw 4 uned dwy lofft a 4 uned tair llofft.  Mae ADRA yn agored i drafod y cymysgedd yma efo’r posibilrwydd o newid y cymysgedd i siwtio anghenion Llanfrothen.

Gweler isod gynllun arfaethedig o'r safle a dyluniau arfaethedig o'r tai all fod ar y safle.

Os hoffech fwy o wybodaeth am beth yw tai fforddiadwy a thai cymdeithasol (Tai Teg), yna ewch i https:/www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Tai/Tai.aspx

Cynllun Safle Garreg Frech

Cynlluniau Tai posibl Garreg Frech 1

Cynlluniau Tai posibl Garreg Frech 2

Cynlluniau Tai posibl Garreg Frech 3

Cynlluniau Tai posibl Garreg Frech 4

Cynlluniau Tai posibl Garreg Frech 5

Cynlluniau Tai posibl Garreg Frech 6

Cynlluniau Tai posibl Garreg Frech 7

 


 

Data Goryrru Llanfrothen Medi 2020

Hwyluswyr Tai Gwledig - Holiadur Anghenion Llanfrothen

Swydd Prentis Gerddi Plas Brondanw: Garddwr Cynorthwyol

 

 

Map y Teithiau


 

Gweld Teithiau Llanfrothen mewn map mwy

 

Teithiau Cerdded

Taith 1 - Garreg, Mosaig a Mwy

Taith 2 - Hen Blwyf Llanfrothen

Taith 3 - Gwenllian a'r Wern

Taith 4 - Y Llenor a'r Llechen

Cysylltu


☎ 07957 513227
cyngorllanfrothen@gmail.com

 

Bookmark and Share