"i'r mynydd a'r mannau anghysbell" Thomas Richards, Y Wern 1948
llanfrothenacroesor.org

Newyddion

Cais Cynllunio ADRA am 8 Tŷ yn Garreg Frech

Gellir gweld manylion y cais ar wefan Cynllunio Parc Cenedlaethol Eryri, o dan y cyfeirnod NP5/68/235.

 


 


Dyma gynllun lliniaru traffig posibl a gynllunwyd gan Gyngor Gwynedd ar gyfer lliniaru traffig yn Llanfrothen.

Sylwch nad oes bwriad gosod llinell wen ar ganol y ffordd, ond yn hytrach ar ochr y ffordd, gan fod tystiolaeth yn dangos fod y math yma o ddyluniad yn arafu traffig.

Croesawn unrhyw sylwadau, ac os oes gennych sylwadau fedrwch chi ebostio'r Clerc erbyn 24 Gorffennaf os gwelwch yn dda - Cyngorllanfrothen@gmail.com

Rhowch glic yma i lawr lwytho delwedd maint llawn (Adobe Reader .PDF)


 

Data Goryrru Llanfrothen Medi 2020

 

Map y Teithiau


 

Gweld Teithiau Llanfrothen mewn map mwy

 

Teithiau Cerdded

Taith 1 - Garreg, Mosaig a Mwy

Taith 2 - Hen Blwyf Llanfrothen

Taith 3 - Gwenllian a'r Wern

Taith 4 - Y Llenor a'r Llechen

Cysylltu


☎ 07957 513227
cyngorllanfrothen@gmail.com

 

Bookmark and Share