"i'r mynydd a'r mannau anghysbell" Thomas Richards, Y Wern 1948
llanfrothenacroesor.org

Croeso i wefan Llanfrothen
Yma cewch wybodaeth am yr ardal ac am waith y Cyngor Cymuned yn ogystal â mapiau o lwybrau’r fro.

Sefydlwyd y wefan gan Gyngor Cymuned Llanfrothen. Cysylltwch â ni os hoffech gyfrannu i’r wefan.

Mae tir Llanfrothen yn ymledu o lannau’r Glaslyn ar hyd y Morfa Gwyllt gan ddringo hyd y bryniau i’r dwyrain, nes cyrraedd llethrau serth a chribau’r Cnicht a’r Moelwynion.

I’r de o’r ardal mae crib greigiog yn rhedeg tua’r dwyrain. Yn y gogledd-ddwyrain a’r gogledd mae Moelwyn Bach, Moelwyn Mawr, Cnicht a’r Wyddfa. Ac wedyn i gyfeiriad y gorllewin mae Moel Hebog, Moel Ddu a Moel y Gest yn arwain yn ôl at y môr a Bae Tremadog.

Cafodd Llanfrothen ei enw ar ôl Sant Brothen a sefydlodd eglwys yma yn y chweched neu’r seithfed ganrif.

Mae Llanfrothen yn cynnwys tri phentref sef Garreg, Croesor a Rhyd. Cliciwch yma i weld map o’r ardal.

Teithiau Cerdded

Taith 1: GARREG, MOSAIC A MWY...

Taith 2: HEN BLWYF LLANFROTHEN...

Taith 3: GWENLLIAN A’R WERN...

Taith 4: Y LLENOR A’R LLECHEN....

Map y Teithiau


 

Gweld Teithiau Llanfrothen mewn map mwy

 

Cyrff Cyllido

logos

Cysylltu

☎ 07957 513227
cyngorllanfrothen@gmail.com

Bookmark and Share