I'r mynydd a'r mannau anghysbell...
llanfrothenacroesor.org

Croeso

Croeso i Fro Llanfrothen, Croesor a Rhyd. Sefydlwyd y wefan gan Cyngor Cymuned Llanfrothen er mwyn hyrwyddo'r ardal i gynulleidfa ehangach. Cysylltwch รข ni os hoffech gyfrannu i’r wefan.

Edrychwch ar y wefan am wybodaeth ddefnyddiol, ychydig o hanes lleol a mapiau o lwybrau cerdded yr ardal.

Amdanom Ni

Pentrefi gwledig wrth droed y Moelwynion yw Llanfrothen, Croesor a Rhyd. Mae’n ardal arbennig o hardd sydd wedi denu artistiaid, llenorion a chrefftwyr dros y canrifoedd, ac sy’n parhau i ysbrydoli ei thrigolion.

Newyddion

COVID-19

Cegin a Siop Y Garreg, Llanfrothen yn cynnig gwasanaeth diwygiedig oherwydd y coronafeirws. Gellir rhagarchebu bocs bwyd a'i gludo i gartrefi. Am fanylion pellach gweler facebook Cegin a Siop Y Garreg neu ffoniwch 01766 77 00 94

Cegin a Siop Y Garreg, Llanfrothen offer an amended service during the coronavirus lockdown. Grocery boxes can be pre ordered and delivered. For further details see Cegin a Siop Y Garreg on Facebook or phone 01766 77 00 94

Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr
Cyngor Llanfrothen - Y flwyddyn sy'n diweddu 31 Mawrth 2019

Swydd Prentis Gerddi Plas Brondanw Apprenticeship Plas Brondanw GardensGarddwr Cynorthwyol
Assistant Gardener

 

Teithiau Cerdded

Taith 1: GARREG, MOSAIC A MWY...

Taith 2: HEN BLWYF LLANFROTHEN...

Taith 3: GWENLLIAN A’R WERN...

Taith 4: Y LLENOR A’R LLECHEN....

Map y Teithiau


 

Gweld Teithiau Llanfrothen mewn map mwy

 

Cyrff Cyllido

logos

Cysylltu

☎ 07957 513227
cyngorllanfrothen@gmail.com

Bookmark and Share