I'r mynydd a'r mannau anghysbell...
llanfrothenacroesor.org

Croeso

Croeso i Fro Llanfrothen, Croesor a Rhyd. Sefydlwyd y wefan gan Cyngor Cymuned Llanfrothen er mwyn hyrwyddo'r ardal i gynulleidfa ehangach. Cysylltwch รข ni os hoffech gyfrannu i’r wefan.

Edrychwch ar y wefan am wybodaeth ddefnyddiol, ychydig o hanes lleol a mapiau o lwybrau cerdded yr ardal.

Amdanom Ni

Pentrefi gwledig wrth droed y Moelwynion yw Llanfrothen, Croesor a Rhyd. Mae’n ardal arbennig o hardd sydd wedi denu artistiaid, llenorion a chrefftwyr dros y canrifoedd, ac sy’n parhau i ysbrydoli ei thrigolion.

Newyddion

Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr
Cyngor Llanfrothen - Y flwyddyn sy'n diweddu 31 Mawrth 2019

 

 

 

 

 

 

Teithiau Cerdded

Taith 1: GARREG, MOSAIC A MWY...

Taith 2: HEN BLWYF LLANFROTHEN...

Taith 3: GWENLLIAN A’R WERN...

Taith 4: Y LLENOR A’R LLECHEN....

Map y Teithiau


 

Gweld Teithiau Llanfrothen mewn map mwy

 

Cyrff Cyllido

logos

Cysylltu

☎ 01766 770882
cyngorllanfrothen@gmail.com

Bookmark and Share