COVID-19

Mae cyfyngiadau COVID-19 wrthi'n cael eu llacio.

Croesawn bawb yn ôl i'n cymuned.

Cofiwch fod yn ofalus er lles eich hunain a phawb arall, gan gydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru a sicrhau eich bod yn ymbellhau'n gymdeithasol

"i'r mynydd a'r mannau anghysbell" Thomas Richards, Y Wern 1948
llanfrothenacroesor.org


Croeso i fro Llanfrothen, Croesor a Rhyd. Sefydlwyd y wefan hon gan Gyngor Cymuned Llanfrothen. Cysylltwch â ni os hoffech gyfrannu i’r wefan.

Yma cewch wybodaeth am yr ardal ac am waith y Cyngor Cymuned yn ogystal â mapiau o lwybrau cerdded y fro.

Pentrefi gwledig wrth droed y Cnicht a’r Moelwynion yw Llanfrothen, Croesor a Rhyd. Mae’n ardal arbennig o hardd sydd wedi denu artistiaid, llenorion a chrefftwyr ar hyd y blynyddoedd ac sy’n parhau i ysbrydoli ei thrigolion.

Teithiau Cerdded

Taith 1: GARREG, MOSAIC A MWY...

Taith 2: HEN BLWYF LLANFROTHEN...

Taith 3: GWENLLIAN A’R WERN...

Taith 4: Y LLENOR A’R LLECHEN....

Map y Teithiau


 

Gweld Teithiau Llanfrothen mewn map mwy

 

Cyrff Cyllido

logos

Cysylltu

☎ 07957 513227
cyngorllanfrothen@gmail.com

Bookmark and Share