COVID-19

Mae cyfyngiadau COVID-19 wrthi'n cael eu llacio.

Croesawn bawb yn ôl i'n cymuned.

Cofiwch fod yn ofalus er lles eich hunain a phawb arall, gan gydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru a sicrhau eich bod yn ymbellhau'n gymdeithasol

I'r mynydd a'r mannau anghysbell...
llanfrothenacroesor.org

Croeso

Croeso i Fro Llanfrothen, Croesor a Rhyd. Sefydlwyd y wefan gan Cyngor Cymuned Llanfrothen er mwyn hyrwyddo'r ardal i gynulleidfa ehangach. Cysylltwch â ni os hoffech gyfrannu i’r wefan.

Edrychwch ar y wefan am wybodaeth ddefnyddiol, ychydig o hanes lleol a mapiau o lwybrau cerdded yr ardal.

Amdanom Ni

Pentrefi gwledig wrth droed y Moelwynion yw Llanfrothen, Croesor a Rhyd. Mae’n ardal arbennig o hardd sydd wedi denu artistiaid, llenorion a chrefftwyr dros y canrifoedd, ac sy’n parhau i ysbrydoli ei thrigolion.

COVID-19

CYFARFODYDD CYNGOR CYMUNED LLANFFROTHEN

Bydd cyfarfodydd Cyngor Cymuned Llanfrothen yn cael eu cynnal o bell drwy gysylltiad fideo am y dyfodol rhagweladwy.

Ni fydd cyfarfod blynyddol yn cael ei gynnal fis Mai yn ôl yr arfer. Bydd y cyfarfod blynyddol yn cael ei gynnal yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

Os am fwy o fanylion, cysylltwch â'r Clerc:
Huw Rowlands
07957 513227
cyngorllanfrothen@gmail.com

Cegin a Siop Y Garreg, Llanfrothen

Cegin a Siop Y Garreg, Llanfrothen yn cynnig gwasanaeth diwygiedig oherwydd y coronafeirws. Gellir rhagarchebu bocs bwyd a'i gludo i gartrefi. Am fanylion pellach gweler facebook Cegin a Siop Y Garreg neu
ffoniwch 01766 77 00 94

Cegin a Siop Y Garreg, Llanfrothen offer an amended service during the coronavirus lockdown. Grocery boxes can be pre ordered and delivered. For further details see Cegin a Siop Y Garreg on Facebook or
phone 01766 77 00 94

 

Newyddion

Teithiau Cerdded

Taith 1: GARREG, MOSAIC A MWY...

Taith 2: HEN BLWYF LLANFROTHEN...

Taith 3: GWENLLIAN A’R WERN...

Taith 4: Y LLENOR A’R LLECHEN....

Map y Teithiau


 

Gweld Teithiau Llanfrothen mewn map mwy

 

Cyrff Cyllido

logos

Cysylltu

☎ 07957 513227
cyngorllanfrothen@gmail.com

Bookmark and Share