I'r mynydd a'r mannau anghysbell...
llanfrothenacroesor.org

Iaith a Diwylliant

Yn yr ardal hon mae diwylliant hynod ac unigryw Cymru wedi goroesi. Cymraeg ydi cyfrwng y diwylliant hwnnw a hi ydi’r iaith a glywir yn yr ysgol ac yn y rhan fwyaf o’r cartrefi.
Y Gymraeg ydi’r iaith hynaf ym Mhrydain. Fel y rhan fwyaf o ieithoedd Ewrop, esblygodd o’r iaith Indo-Ewropeaidd.
Dyma’r iaith a gyflwynodd storiâu’r Mabinogi yn llysoedd tywysogion Gwynedd ganrifoedd yn ôl.
Ym 1588 cyhoeddwyd y Beibl yn y Gymraeg ar ôl i’r Esgob William Morgan ei gyfieithu.
Er gwaethaf y ‘Welsh Not’ a ‘Brad y Llyfrau Gleision’ ym 1847, ac oherwydd brwydrau dros yr iaith a thwf ysgolion cyfrwng Cymraeg, mae’r iaith yma o hyd.
Mae dau ddigwyddiad blynyddol yng Nghymru sy’n dathlu cryfder a chreadigrwydd yr iaith Gymraeg, sef Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru.
Eisteddfod ieuenctid yw Eisteddfod yr Urdd ac mae’n un o brif wyliau ieuenctid Ewrop. Daw cystadleuwyr o bob cwr o Gymru i gystadlu yn yr Eisteddfod, gan gynnwys pobl ifanc ein hardal ni. Mae’r ŵyl yn symud ei lleoliad o flwyddyn i flwyddyn ac yn denu tua 100,000 o ymwelwyr yn flynyddol.
Gŵyl symudol ydi’r Eisteddfod Genedlaethol hefyd, gyda thua 6,000 o gystadleuwyr (o bob oed) a thua 150,000 o ymwelwyr.
Yn y ddwy ŵyl, ar wahân i’r cystadlu, mae gigs, dramâu, cyngherddau, darlithoedd, llenydda, gwaith celf, dawnsio a llawer mwy, a’r cyfan yn dyst i ddiwylliant hyfyw sy’n cael ei gynnal trwy gyfrwng un o ieithoedd hynaf Ewrop. 

Map y Teithiau


 

Gweld Teithiau Llanfrothen mewn map mwy

 

Teithiau Cerdded

Taith 1 - Garreg, Mosaig a Mwy

Taith 2 - Hen Blwyf Llanfrothen

Taith 3 - Gwenllian a'r Wern

Taith 4 - Y Llenor a'r Llechen

Cysylltu


☎ 07957 513227
cyngorllanfrothen@gmail.com

 

Bookmark and Share