"i'r mynydd a'r mannau anghysbell" Thomas Richards, Y Wern 1948
llanfrothenacroesor.org

Clybiau a Mudiadau

Gwerin y Coed
Yn ardal Llanfrothen a Phenrhyndeudraeth mae dau grŵp yn cyfarfod yn rheolaidd, sef Grŵp y Draenogod ar gyfer plant 6-9 oed a Grŵp y Dreigiau ar gyfer pobl ifanc sy'n 10 oed a hŷn. Rydym yn griw bywiog sy'n mwynhau cael hwyl yn yr awyr agored ac nid ydym yn poeni gormod am y tywydd! Ym aml rydym yn cyfarfod yng Ngwaith Powdwr, y warchodfa natur ym Mhenrhyndeudraeth a oedd yn ffatri cynhyrchu ffrwydron am 130 o flynyddoedd. Rydym wrth ein boddau yn adeiladu dens, yn chwilio am benbyliaid, yn sgramblo yng Nghwmorthin neu'n dysgu am gynnyrch Masnach Deg a mentrau cydweithredol.

 

Map y Teithiau


 

Gweld Teithiau Llanfrothen mewn map mwy

 

Teithiau Cerdded

Taith 1 - Garreg, Mosaig a Mwy

Taith 2 - Hen Blwyf Llanfrothen

Taith 3 - Gwenllian a'r Wern

Taith 4 - Y Llenor a'r Llechen

Cysylltu


☎ 07957 513227
cyngorllanfrothen@gmail.com

 

Bookmark and Share