"i'r mynydd a'r mannau anghysbell" Thomas Richards, Y Wern 1948
llanfrothenacroesor.org

Artistiaid Lleol

Ganwyd Eleanor yn Swydd Lincoln ym 1925 ac roedd yn briod â’r awdur Jeremy Brooks. Bu’n byw yn Llanfrothen o 1953 i 1960 gan ddychwelyd yno, i’r un bwthyn, yn 1990. Mae ei harddangosfa deithiol ‘Mrs Spinks’ wedi ymweld ag orielau ar draws Cymru a Lloegr.
“Gweithiaf yn ffigurol ac uniongyrchol o’m gwrthrych boed o'n bortread, bywyd llonydd neu dirlun. Wrth weithio byddaf yn cychwyn deialog gyda’m gwrthrych ble mae trawsnewidiad yn cymryd lle. Digwydd hyn wrth sylwi’n agos ar y tyndra nwydus rhwng y defnydd, y sylwedd a’r gwrthrych. Mae ansawdd y sylwi yn brofiad emosiynol a’m bwriad ydi adlewyrchu hwnnw’n gywir.”

Mae fy ngwaith, sydd yn lled haniaethol/tirlun, yn ymateb personol i’m hamgylchfyd. Fel arfer byddaf yn paentio efo acrylig ac weithiau byddaf yn defnyddio brodwaith peiriannol hefyd. Rwy’n hoffi lliw a’r ffordd y mae’n ennyn teimlad ac atgof. Rwy’n byw yng Nghwm Croesor - dyffryn hardd, pellennig yn Eryri lle mae’r Moelwyn Mawr a’r Cnicht yn tra-arglwyddiaethu. Mae’r tywydd amrywiol yn paentio’r tirlun mewn gwahanol liwiau cyfnewidiol ac yn fy ysbrydoli’n barhaus.
www.bevdunne.co.uk

Cefais fy hyfforddi fel gwyddonydd yn ogystal ag arlunydd ac adlewyrchir hyn yn y modd y byddaf yn ymchwilio syniadau. Byddaf yn defnyddio darlunio, paentio a cherflunio er mwyn dwysáu fy nealltwriaeth o’r byd natur o’m cwmpas.
j uliecgritten@yahoo.co.uk

 

Artist Serameg a Ffotograffydd ydi Ian.
Mae ganddo oriel arddangos yn yr Hen Efail yn Llanfrothen.
www.ianmarshceramics.co.uk

Gwneuthurwraig gemwaith a phenwisg coronig, ydi Nia.
“Byddaf yn gweithio gyda pherlau dŵr ffres a chrisial Swarovski gan greu darnau cain ac unigryw. Caf fy ysbrydoli gan y dirwedd wyllt a hardd o’m cwmpas sydd yn newid gyda’r tymhorau.”
www.yoursparkling.com

Cerflunydd, artist gosodiadau, addysgydd celf, yn byw yn Rhyd
www.axisweb.org/artist/margedpendrell  
www.creativeartsretreat.co.uk

Ymgais ydi celf i mi i arddangos mynegiant mewn gwahanol gyfryngau a gweld sut mae’r mynegiant hwnnw yn amlygu ei hun. Mae’r cyfrwng y byddaf yn ei ddefnyddio yn dibynnu ar ba awyrgylch rwyf am ei greu, weithiau inc neu gyfrwng cymysg, acrylig hefyd, neu olew. Yn y gorffennol rwyf wedi cynnal arddangosfeydd unigol yn ogystal â chyda artistiaid eraill. Mae fy stiwdio yn fy nghartref yng Nghroesor ar ochr y Moelwyn. Mae ysbrydoliaeth o ‘nghwmpas ymhobman.
sianelen@btinternet.com

 

Map y Teithiau


 

Gweld Teithiau Llanfrothen mewn map mwy

 

Teithiau Cerdded

Taith 1 - Garreg, Mosaig a Mwy

Taith 2 - Hen Blwyf Llanfrothen

Taith 3 - Gwenllian a'r Wern

Taith 4 - Y Llenor a'r Llechen

Cysylltu


☎ 07957 513227
cyngorllanfrothen@gmail.com

 

Bookmark and Share